Staff List


image
TC 2019-20
Pushpanjali Prachi Singh Arya Vishwakarma Aryadeep Anaye Vaidehi Abhishek Tc Neerja Bhagat Parth Choukshey Chirag Abhinav Sagesh Ruchi Bhuvnesh Gautam
Ashmit Mradul Kamil Kamran Dhananjay Pathe Mitra malviya Anay Mehta Daksh Kanish himani Samarth Ekansh nikhil Yash Chourasia
Lakshya Bhasin Harshwardhan Dubey Samarth baniya Aditya Himanshu ayush sahu Oshin Amit singh kachhwah Anunay